Våre medarbeidere

ALEKSANDRA T. MICHALAK - trainee. Michalak er grunnutdannet innen molekylærbiologi  og biologisk kjemi. Senere har hun fullført mastergraden i rettsvitenskap og venter nå på bevilling for å tiltre i stilling som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Brinkmann.

 

Michalak behersker norsk, polsk og engelsk språk flytende, både muntlig og skriftlig. Videre er hun godt kjent med polsk statsforvaltning.

 

Blant Michalaks særlige fagområder er arbeidsrett, strafferett for utlendinger, trygderett (NAV), barnerett, kontraktsrett og selskapsrett. 


Michalak kan kontaktes direkte på e-post aleksandra@advokat-brinkmann.no eller direkte tlf. 921 18 100.