SÆRLIGE RETTSOMRÅDER

Særlige

RETTSOMRÅDER

SJØRETT 

Sjøretten er omfattende og kompleks. Den omfatter alle typer rettsregler som gjelder sjøfart. Det inkluderer folkerettslige regler, EU-rettslige regler, offentlig rett og privatrett knyttet til skipsfarten. Videre omhandler den kontraktsrett og erstatningsrett, herunder forskjellige kontraktstyper knyttet til bygging, reparasjon, salg og drift av skip, og erstatningsrettslige regler for skip, særlig i forbindelse med oljesøl og annen forurensning. I tillegg omfatter den de ulike rettsreglene knyttet til fritidsbåter.

Erfaren advokat i Moss som er spesialisert innen sjørett, avtaler og fritidsbåter.

Skjær i sjøen?

Slapp av, vi har full kontroll og vi hjelper deg å finne riktig løsning på ethvert problem som kan oppstå i forbindelse med båtlivet.

MILJØRETT

Vi har omfattende erfaring innen de ulike miljørettslige problemstillinger. Både forurensningsloven og naturmangfoldsoven kan sette grenser for og påvirke ulike tiltak. For å få godkjent en søknad om iverksettelse er det fordelaktig å utarbeide søknaden med utgangspunkt i det rammeverket som forurensningsmyndighetene forholder seg til.

Erfaren advokat i Moss som er spesialisert innen sjørett, miljørett og fritidsbåter.

Usikker på hva regelverket sier?

AVTALERETT


Vi inngår små og store avtaler med omgivelsene hver dag. Det foreligger for eksempel en avtale når man kjøper mat, når man tegner forsikring på båten, når man bestiller håndverkertjenester til huset eller når man bestiller et nytt skip. I norsk rett er utgangspunktet at man normalt kan inngå avtaler når man vil, med hvem man vil og om hva man vil. Det er ikke noe alminnelig krav om at avtaler skal være skriftlige. Det innebærer at muntlige avtaler er like bindende som de som er nedtegnet skriftlig. Videre er det et viktig prinsipp at avtaler skal holdes. Trenger du hjelp med å få oppfyllt en allerede inngått avtale, eller er ønsker du å få vurdert innholdet i en avtale, før du bestemmer deg?

Erfaren advokat i Moss som er spesialisert innen avtaler, sjørett og fritidsbåter.


  • Må en avtale være skriftlig?
  • Når er en avtale inngått?
  • Kan man kreve erstatning ved avtalebrudd?
  • Hva betyr avtaleloven § 36?

BARNEVERN


Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Utgangspunktet er at barna først og fremst får hjelp i sitt eget hjem. Dersom slike hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig, kan barnevernet plassere barn i fosterhjem eller barnevernsinstitusjon.


Dersom barneverntjenesten bestemmer at barnet eller ungdommen skal bo i fosterhjem, blir saken behandlet i fylkesnemnda. Fylkesnemnda ligner på en domstol, og som forelder har du alltid krav på å ha med deg en advokat etter eget valg. Det samme gjelder for ungdommer som har fylt femten år. Det er staten som betaler for advokaten. Ønsker du å vite mer, kan du ta kontakt ved å trykke 

Erfaren advokat i Moss som er spesialisert innen barnevern og fylkesnemnda..

Føler du deg alene og ansvarlig for situasjonen? Vi er opptatt av å lytte til deg og å få frem din side av saken.

Copyright @ All Rights Reserved