BEDRIFTSABONNEMENT

fast tilgang på advokat?


prøv et abonnement på juridiske tjenester

abonnement på advokat


De fleste små og mellomstore bedrifter og deres ledere står overfor juridiske utfordringer i hverdagen. Noen ganger kan det være behov for gjennomgang av en kontrakt, andre ganger kan det være råd og veileding i forbindelse med et komplisert arbeidsforhold.


Vi mener advokattjenester bør være tilgjengelig for alle bedrifter. Ved å tegne abonnement hos oss år får bedriften enkel tilgang på presis og effektiv juridisk bistand når det er behov for det.

slik fungerer det


For en fast sum får man fri tilgang på et avtalt antall timer advokatbistand hver måned/år. Man velger fritt om man skal bruke all tiden på en bestemt problemstilling, eller om den skal fordeles på flere forhold. Den ene perioden har man kanskje behov for å konsultere advokat før en viktig avtaleinngåelse. Neste periode kan det være viktig med juridisk ekspertise for å hindre en arbeidskonflikt eller å begrense et større tap for bedriften.


Det viktige er at du kan være trygg på at bedriften har en advokat med på teamet.

ordinært abonnement

månedspris kr. 3200,-

Inntil to timer advokatbistand per måned. Ved behov for bistand utover avtalt tid får man 10 % avslag på ordinær timesats (kr. 2 200,-).


I tillegg får man tilgang til standard arbeidskontrakter for faste og midlertidige ansettelser og juridisk nyhetsbrev hver uke.

utvidet abonnement

månedspris kr. 9 500,-

Fem timer advokatbistand per måned.  Bidrar til å gi små og mellomstore bedrifter bedre forutberegnelighet ved søksmål og vurdering av det. Ved behov for bistand utover avtalt tid får man 15 % avslag på ordinær timesats. 


I tillegg får man ubegrenset tilgang til standard arbeidskontrakter for faste og midlertidige ansettelser, maler for oppfølging av medarbeiere, skjemaer for risikovurdering mm. samt månedlig juridisk nyhetsbrev.

årlig abonnement

årspris kr. 135 000,-


75 timer årlig advokatbistand. Du bestemmer selv hvordan timene fordeles, og dette er et særlig godt tilbud for bedrifter som står overfor en rettslig prosess, f.eks. en rettsak. Da har man allerede betalt for 75 timer med juridisk bistand. Ved behov for bistand utover 75 timer får man 15 % avslag på ordinær timesats.


I tillegg får man tilgang til ubegrenset antall standard arbeidskontrakter for faste og midlertidige ansettelser, maler for oppfølging av medarbeiere, skjemaer for risikovurdering mm. og ukentlige juridiske nyhetsbrev tilpasset din bedrift.