TJENESTER

Bedriftsløsninger

Som leder av en liten eller mellomstor bedrift kan det være vanskelig å orientere seg og å  manøvrere i regelverket.


Vi bistår små og mellomstore bedrifter med utarbeidelse av avtaler for ulike formål,  søknadsprosesser og gjennomgang av interne rutiner som sikrer at bedriften oppfyller de til enhver tid gjeldende krav. 

lA OSS HJELPE DEG


Ta kontakt for å avklare din bedrifts behov. Vi er klare til å svare på dine spørsmål og å hjelpe deg med det du trenger bistand til. Presist, kostnadseffektivt og diskret.

vanlige problemer


- Kunden betaler ikke, hva gjør vi?

- Hva er GDPR og hvordan berører            det min bedrift?

- Hva er viktig ved nyansettelser?

Erfaren advokat i Moss som er spesialisert innen sjørett og fritidsbåter.
Erfaren advokat i Moss som er spesialisert innen fritidsbåter, barnefordeling og barnevern.

Privatpersoner


Vi vet at folk flest har høy terskel for å kontakte advokat. Noen i frykt for at det vil øke konfliktnivået, andre fordi de er redde for hva det innebærer av kostnader.


Hos oss tar vi denne frykten på alvor. Vi forstår at du har tatt et stort skritt ved å kontakte advokat, og vårt mål er at du skal føle deg vel etter å ha snakket med oss. Du skal føle deg velkommen og du skal være trygg på at vi ivaretar dine interesser.


Vi tar ikke betalt for førstegangssamtaler. Hvis du ønsker å benytte våre tjenester, sender vi deg alltid en skriftlig oppdragsbekreftelse med oversikt over hva vi har blitt enige om at skal gjøres og til hvilken pris.

Utvalgte fagområder


- Foreldrekonflikter

- Forsikring og erstatning

- Fritidsbåter, sjørett og miljørett

La oss hjelpe deg


Ta kontakt for en uforpliktende samtale. Vi er klare til å besvare dine spørsmål og å hjelpe deg. Trygt, kostnadseffektivt og presist.