PRIS

Bedriftskunder


Erfaren advokat i Moss som er spesialisert innen sjørett, avtaler og båter.

Salær beregnes normalt etter medgått tid, og faktureres vanligvis ettskuddsvis hver måned.


Ordinær timepris er fra kr. 2 000,- til kr. 2 400,- + merverdiavgift, men etter særlig avtale kan det også avtales fastpris for et oppdrag.


Gebyrer til det offentlige og andre direkte utlegg i anledning saken, for eksempel reise- og oppholdsutgifter, faktureres særskilt.


Når det er inngått avtale om å benytte våre tjenester, sender vi alltid en skriftlig oppdragsbekreftelse med oversikt over hva vi har blitt enige om at skal gjøres og til hvilken pris. 

Er du leder av eller på annen måte tilknyttet en liten eller mellomstor bedrift som periodevis har et mer omfattende behov for juridisk bistand, uten at det forsvarer å ansette en fast jurist, kan vi også tilby gode løsninger og konkurransedyktige priser for nettopp slike situasjoner. Ta gjerne kontakt på telefon eller e-post for å få vite mer.


Vårt mål er å tilby korrekt juridisk rådgivning, personlig oppfølging og spesialtilpassede løsninger for akkurat din bedrift.

privatkunder


Flink advokat i barnefordeling, forsikring og båter.

Salær beregnes normalt etter medgått tid, og faktureres vanligvis ettskuddsvis hver 14. dag.


Ordinær timepris er fra kr. 2 000,- til kr. 2 600,-  inklusiv merverdiavgift, men etter særlig avtale kan det også avtales fastpris for et oppdrag. 


Gebyrer til det offentlige og andre direkte utlegg i anledning saken, for eksempel reise- og oppholdsutgifter, faktureres særskilt.

Når det er inngått avtale om å benytte våre tjenester, sender vi deg alltid en skriftlig oppdragsbekreftelse med oversikt over hva vi har blitt enige om at skal gjøres og til hvilken timepris vi har blitt enige om. 

I noen tilfeller vil reglene om fri rettshjelp kunne gi rett til å få dekket advokatutgiftene av det offentlige, og i andre tilfeller kan det være at du har dekning for advokatbistand i en av dine ordinære forsikringer. Dersom du er i tvil om du har krav på fri rettshjelp fra det offentlig eller om du har dekning i forsikringen din, er vi behjelpelige med å undersøke dette for deg.


For barnevernsaker som omhandler vedtak om omsorgsovertagelser, samvær eller tilbakeføring, har du alltid krav på fri rettshjelp og å selv velge advokat.


Presist og effektivt