Om

Advokat

Nathalie H. Brinkmann

ANSVARLIG ADVOKATNathalie H. Brinkmann studerte ved Universitetet i Oslo og ble uteksaminert fra juridisk fakultet i 2012.


Med bakgrunn fra DNB samt fra et mindre advokatfirma i hovedstaden, har hun nå valgt å satse på å bygge opp eget selskap i hjemkommunen. Brinkmann har fordypet seg innen sjøretten, og skrev blant annet masteravhandling om de rettslige probemstillingene knyttet til fritidsbåter. Hun har videre omfattende prosedyreerfaring fra retten såvel som for fylkesnemndene.


"IF YOU DONT STAND UP FOR OTHERS WHEN THEIR RIGHTS ARE BEING TRAMPLED, WHO WILL STAND UP FOR YOU WHEN ITS YOUR RIGHTS THEY TRAMPLE?"


Hvordan samfunnet behandler de svakeste og mest sårbare, gir en god indikasjon på hva slags samfunn vi er. Hos Advokatfirmaet Brinkmann møter vi alle våre klienter med respekt og likeverd. For oss er det en selvfølge å yte lik service og opprettholde samme kvalitet på arbeidet vårt, enten du har behov for bistand til en barnevernsak eller du har behov for å sikre dine verdier i en kontrakt.


TA KONTAKT FOR EN UFORPLIKTENDE

 SAMTALE

Nyttige sider

Lovdata

Lovdata inneholder de primære rettskildene som regulerer borgernes rettigheter og plikter.


Informasjonen er gratis og omfatter lover, sentrale og lokale forskrifter, nye høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelser samt avgjørelser fra Den europeiske menneskerettsdomstolen –EMD.

https://lovdata.no

Norges domstoler

På disse sidene finner du informasjon om domstolene, jordskifterettene, særdomstoler og domstollignende forvaltningsorganer. 


I tillegg finner du en oversikt over berammede og pågående rettssaker. 


https://www.domstol.no

Sjøfartsdirektoratet

Sjøfartsdirektoratet har ansvar for sikkerhet for liv, helse, fartøy og miljø til sjøs. 


Direktoratet har også ansvaret for skipsregistrene og arbeider tett mot Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO -

International Maritime Organization).


https://www.sdir.no


Kystverket

Kystverket har ansvaret for kystforvalting, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning. I tillegg arbeider etaten for en effektiv og sikker sjøtransport ved å ivareta transportnæringens behov for fremkommelighet og effektive havner. 


https://www.kystverket.no